Students take part in Féile Dhún Dealgan (Irish language drama festival)

FDD1

Ghlac daltaí sa chéad agus sa dara bhliain páirt i bhFéile Scoildrámaíochta Dhún Dealgan ar na maillibh in Amharclann Mhic Anna in ITDD. Tar éis roinnt mhaith seachtaine d’ullmhúcháin agus d’obair chrua, chuaigh siad ar an stáitse ar an 9ú Márta. Rinne siad léiriú ar an dráma ‘Máirtín Mallaithe’ agus thug siad taispeántas den scoth ar an lá.

First and second year students took part in Féile Dhún Dealgan, the annual Irish language drama festival recently in the Mac Anna Theatre in DkIT. After weeks of preparation and hard work, they took to the stage on 9th March. They performed the drama ‘Máirtín Mallaithe’ and gave a great performance on the day.