Glacann daltaí páirt i nGaeilge 24 / Students take part in Gaeilge 24

Gaeilge 24

Ghlac daltaí páirt i nGaeilge 24 ar an Déardaoin 4ú Nollaig, nuair a labhair siad as Gaeilge don lá ar fad. Bhí lá spraíúil ag daltaí agus ag na múinteoirí araon, agus bhailigh muid €1000 do Chonradh na Gaeilge le cuidiú le cur chun cinn na Gaeilge ar fud na tíre. Ba é buaicphointe an lae ná an Céilí Mór an oíche sin.

Students took part in Gaeilge 24 on Thursday 4th December, when they spoke as Gaeilge for the whole day. Both students and teachers had a fun day, and we raised €1000 for Conradh na Gaeilge to help with the promotion of Irish throughout the country. The highlight of the day was the Céilí Mór that night.