Gaeilge 24 – Lá Mór na Gaeilge sa Scoil

Gaeilge 24
Ghlac daltaí páirt i nGaeilge 24 ar na mallaibh, nuair a labhair siad as Gaeilge don lá ar fad. Bhí lá spraíúil ag daltaí agus ag na múinteoirí araon, agus iad ag bailiú airgid do Chonradh na Gaeilge le cuidiú le cur chun cinn na Gaeilge ar fud na tíre. Ba é buaicphointe an lae ná an Céilí Mór an oíche sin.

Students took part in Gaeilge 24 recently, when they spoke as Gaeilge for the whole day. Both students and teachers had a fun day, where they raised money for Conradh na Gaeilge to help with the promotion of the Irish language throughout the country. The highlight of the day was the Céilí Mór that night.