Éanna Ní Lamhna visits students as part of Seachtain na Gaeilge

Eanna 2

Tháinig an pearsanta raidió agus teilifíse Éanna Ní Lamhna ar chuairt chuig an scoil le deanaí mar chuid d’imeachtaí Sheachtain na Gaeilge. Chaith sí an lá ag caint leis na daltaí as Gaeilge faoina hábhar spéise, an dúlra. Chuir scoláirí léiriú den dráma ‘Máirtín Mallaithe’ ar siúl di freisin.

Ag deireadh an lae bhronn sí duaiseanna ar na daltaí a rinne an iarracht is mó Gaeilge a labhairt le linn Sheachtain na Gaeilge.

The radio and TV personality Éanna Ní Lamhna visited the school recently as part of Seachtain na Gaeilge. She spent the day talking to students as Gaeilge about her area of expertise, nature. Students also performed a production of the play ‘Máirtín Mallaithe’ for her.

At the end of the day she made presentations to students that made the biggest effort to speak as Gaeilge during Seachtain na Gaeilge.

Eanna 4